Mutlaktan izafiye, bir zaman hikayesi (Zaman Kavramı Yazı Dizisi #2)

İlk yazımızda genel olarak zaman kavramından ve onun bazı özelliklerinden bahsedip üzerlerinde biraz mülahaza ettik. Şimdiki yazımızda ise zamana biraz daha fiziksel pencereden yaklaşacağız.

Zaman kavramı hakkında ilk düşünceler ilk yazımızda da bahsettiğimiz üzere çok öncesinden başlamış olsa da bilimsel olarak bu kavramın ele alınışı 16. yüzyıla kadar uzanıyor. İlk olarak İtalyan fizikçi Galileo Galilei’nin birtakım çalışmaları bulunmakta. Fakat daha ciddi ve önemli çalışmalar asıl 17. yüzyılda Isaac Barrow ve onun halefi, şüphesiz Fizik tarihinin en önemli iki isminden biri olan Isaac Newton’a ait.

Newton’un liderliğinde klasik fiziğin babaları olan bu isimler zamanı temel bir skaler büyüklük olarak ele alıyorlardı. Zaman onların düşüncesine göre mutlak ve evrensel bir sabitti. Algılanamayan fakat ölçülebilen, sadece matematiksel olarak anlaşılabilecek bir kavramdı ve bütün insanlar için aynı şekilde akardı. Mutlak zaman ve uzay, gerçekliğin tamamen birbirlerinden farklı ve bağımsız iki kısmıydı.

Isaac Newton’ın bilim tarihinde bu kadar önemli bir yerinin olmasının sebebi, insanların hayatlarında tecrübe edindikleri kuvvet, hareket gibi önemli bazı gerçeklikleri matematiksel bir dille son derecede başarılı bir şekilde toplayıp insanlığa sunmasıdır. Newton’ın fiziği de insanların günlük hayatta tecrübe edindikleri fiziksel gerçeklikleri gayet başarıyla açıklamaktadır. Keza bu, Newton’ın zaman açıklaması için de geçerlidir. Dünyadaki her insan için zamanın algılanışı bu şekildedir. Fakat sonrasında bu açıklamanın tüm evreni kapsamasının mümkün olamayacağı görülecektir.

EİNSTEİN’İN DÜNYAYI SARSAN MAKALESİ: İZAFİYET TEORİSİ

Newton’ın bu basit ve sıkıcı zaman açıklaması iki yüzyıl daha kabul görüldü. Gayet basit ve makul bir düşünce bulunuyordu ve tartışılacak herhangi bir şey yoktu. Ta ki fiziğin diğer büyük üstadı Albert Einstein 1905 yılında yayınladığı makalelerle dünyayı sarsana kadar.

İşte şu an geldiğimiz nokta sadece incelediğimiz konunun heyecanlaşmaya başladığı değil, aslında tüm fizik ve bilim dünyasının kaderini değiştirmiş olan bir devir.

Einstein, kendinden önce hâkim olan düşünceye tamamen zıt bir yaklaşım ortaya attı. Zaman mutlak ve evrensel bir sabit değildi, izafiydi. Herkes için zaman farklı akıyordu. Newton’ın düşündüğü gibi uzay-zaman düz ve değişmeyen bir olgu değildi, aksine Einstein’a göre uzay-zaman kütle çekimi ve hıza bağlı olarak değişiyordu ve gayet dinamikti.

Einstein, zamanın mutlak olduğu anlayışını yerle bir etti, özel görelilik ile zamanın boyutsal bir kavram olduğunu, genel görelilik ile de uzay-zamanın dinamik bir şekilde eğilip bükülebildiğini fizik dünyasına anlattı. Onun fizik dünyasında bir devrim niteliğinde olan bu fikirlerinin bilim insanları tarafından algılanıp kabul edilmesi yılları aldı. Bu kuramlara inanmakta bir hayli zorlanan o kadar insan vardı ki hak etmiş olduğu Nobel ödülü bile yıllar boyunca ertelendi, hatta ödülü de bu görelilik kuramlarından dolayı değil farklı bir çalışması kaynak gösterilerek verildi. Başlarda algılanması çok güç olduğu için kabul edilmese bile zaman geçtikçe laboratuvar ortamında da teorinin ispatlanmasıyla hak ettiği itibarı sonunda alabildi.

ZAMAN GENİŞLİYOR

Peki, Einstein izafiyet teorisiyle bize ne anlatıyor? Öncelikle zaman, ışık hızının değişken olmadığı ve geçilemeyeceği göz önüne alındığında evrenin tamamlayıcı bir parçasıdır ve evrenden ayrılamaz. Einstein hem zaman hem de uzayın buna uygun olarak davranması gerektiğini fark etti.

Ardından Einstein literatüre “zaman genişlemesi” kavramını soktu. Farklı hızlarda ilerleyen farklı gözlemciler için zamanın farklı aktığını ileri sürdü. Yani farklı işlemlere tabi tutulan iki saatin aynı zamanı göstermesi şart değildir. Peki, zaman genişlemesi nasıl çalışır biraz onu inceleyelim.

Dünya içinde bu zaman genişlemesi tamamen ihmal edilebilirdir çünkü dünyadaki hızlar ışık hızına kıyasla çok düşüktür. Dolayısıyla bu etki görülmez. Önceden dediğimiz gibi gündelik hayatta Newton fiziği kullanılabilir. Ancak rölativistik hızlar dediğimiz ışık hızına yakın hızlarda bu etki gerçekten gözlemlenebilir.

Mesela ışık hızının %80’i hızda ilerleyen bir uzay gemisi düşünelim. Teorik olarak bu geminin içindeki astronota zaman daha yavaş akar. Yani iki ikizden biri Dünya’da beklese, diğeri de bu hızda kendisine göre 6 yıl sürecek olan bir yolculuğa çıkmış olsa uzaydaki ikiz 6 yıl yaşlanmış olurken Dünya’daki ikiz 10 yıl kadar yaşlanmış olur.

Bu örnekte de aslında meşhur İkizler Paradoksu ortaya çıkar. Önceden de söylediğimiz üzere daha yüksek hızlarda giden bir nesne için zaman daha yavaş akar. Fakat klasik fizikte hız her zaman bir referans noktası alınarak (-e göre) belirtilir. O halde üstteki örnekte referans olarak hangi nokta alınacaktır sorusu akla gelmektedir. Eğer Dünya’yı referans alırsak uzay gemisi ile gidenin rölativistik hızlarda gittiğini söyleyip onun etrafında zamanın daha yavaş aktığını söylememiz gerekir ki biz de yukarıda bu şekilde anlattık. Fakat uzay gemisini referans alıp da Dünya’nın rölativistik hızlarda ters yönde hareket ettiğini söylemek de mümkündür. Bu halde de Dünya’daki ikizin daha genç kalması gerekmektedir.

Bu paradoks ise Mach Prensibi ile açıklanabilir. Bu ilkeye göre uzay gemisi evrenin geneli dikkate alındığında rölativistik bir hızda evrenden uzaklaşırken Dünya bunu gerçekleştirmez. Bu nedenle rölativistik zaman genişlemesine de uzay gemisi maruz kalacaktır.

Işık hızı(yaklaşık 300.000 km/s) evrenin hız limitidir ve geçilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla rölativistik hızlarda gerçekleşen zaman yavaşlaması bir nevi bu kozmik hız limitini koruma vazifesini üstlenir. Işık hızına yaklaşıldıkça zaman durma noktasına gelecek kadar yavaşlar. 100.000 ışık yılı uzaklıktaki bir yıldıza bu hızlarda yaklaşık olarak 100.000 yılda gidilir. Fakat bu kadar yüksek hızlarda gidildiğinde zaman durma noktasına gelecek kadar yavaşladığından seyahat eden için bu süre aslında hiç geçmemiş gibi olacaktır. İşte burada da zamanda yolculuk düşüncesi ortaya çıkmaktadır. Bu konuyu çok daha detaylı olarak bir sonraki yazımızda işleyeceğiz.

İkizler Paradoksu’ndan ve hıza bağlı zaman genişlemesinden bahsettikten sonra Einstein’ın 1915 yılında yayınlanan Genel Görelilik Kuramı’ndan kaynaklanan kütleçekimsel zaman genişlemesinden de biraz bahsedelim. Bu zaman genişlemesi, kütle çekiminin yoğun olduğu yerlerde görülmektedir. Kara delikler gibi inanılmaz yoğunlukta bir kütle çekimine maruz kalındığında zaman daha yavaş akmaktadır. Örnek verecek olursak Interstellar filminde bu olay görülmektedir. Interstellar filminin danışmanlığında önemli bir fizikçi olan Kip Thorne bulunduğundan dolayı filmde gerçekleşen birçok olay aslında fiziksel olarak da mümkündür. Filmdeki astronotlar kara delik Gargantua’nın kütleçekimsel etkilerinden dolayı onlarca yıl kaybetmektedirler. Kara deliklerin de merkezlerinde oluşan tekillikten dolayı zamanla ilgili birtakım bağlantıları olduğuna dair teoriler de mevcuttur.

Kütleçekimsel zaman genişlemesinin hayatımızdaki kullanımlarından biri de GPS’tir. Dünya yüzeyi ile GPS uydularının bulunduğu yerdeki kütle çekimi farkından dolayı kaynaklanan zaman farkının hesaplanması, konum bilgilerinin doğruluğu ve uygulanabilirliği için hayati bir değere sahiptir.

Her ne kadar zaman kavramını algılayışımız geçen yıllarla birlikte gittikçe gelişse de hâlâ bilmediğimiz birçok şey bulunuyor. Şu an fizik camiasında pek kabul görülmese de zamanın aslında mutlak, zamanı ölçme yolumuzun ise izafi olabileceğine dair de görüşler bulunuyor.  Amerikan filozof William Lane Craig de bu konu hakkında zamanın gerçekliği ile zamanın ölçümü arasında kesin bir ayrım yapılmasına ihtiyaç duyulabileceğini belirtiyor.

Konumuza burada bir virgül koyalım. Bir sonraki yazımızda ise vitesi biraz daha artırıp “zamanda yolculuk” ve bilimsel olarak ortaya atılmış olan bazı “zaman makinesi” fikirlerini yakından inceleyeceğiz. Bir sonraki yazıda görüşmek üzere…

Yusuf Taşkıran / Sınırsız Bilim

Türkiye’nin uzay alanında Amerika’yı yeniden keşfetmesine gerek var mı?

Türkiye’nin uzayda atılımlar, projeler yapması için, roketinden uydusuna, astronot eğitiminden onları uzaya göndermesine kadar her şeyi yeniden yerli olarak üretmesine gerek var mı? Türkiye’nin uzayda atılım yapması için Amerika’yı yeniden mi keşfetmesi gerekiyor?

13 Aralık 2018’de Türkiye’nin 20 yıllık hayali olan Milli Uzay Programı’nı hazırlama ve hayata geçirilmesi için düzenlemeler yapmayı amaçlayan Türkiye Uzay Ajansı’nın kurulduğu bildirildi.

Kuruluşunun akabinde bir yol haritası oluşturmak için ilk uzay çalıştayı da gerçekleştirildi. Yakında logosu da hazırlanacak.

Peki bu atılımın ardından Türkiye “Uzayda ben de varım” diyebilecek mi? Ne gibi projeler yürütecek ya da başlatacak? Bu gibi soruların cevabı şimdilik bilinmiyor, ancak oluşturulacak yol haritasında uzay, roket ve astronot konusunda tamamen yerlilik fikrinin gereksiz olduğunu hem yetkililere hem de halkımıza örneklerle anlatmak istiyorum:

ABD’NİN  EN ÇOK KULLANDIĞI ROKETİ ATLAS V’DE RUS MOTORU BULUNUYOR

Atlas V roketi ABD’nin en çok kullandığı roketlerden biri. Bu roket askeri, haberleşme ve coğrafi uyduların yanı sıra derin uzay programlarının başlatılması için de kullanılmıştır. Bunlardan bazıları, Plüton’a ve geçtiğimiz günlerde de Kuiper kuşağına ulaşan New Horizons, Ay keşfi için gönderilen LRO/LCROSS, Jüpiter’i araştırmak için gönderilen Juno, Mars’ı araştırmak için gönderilen Curiosity ve yine Mars’ı derinlemesine araştırması için gönderilen InSight uzay aracı.

Atlas V roketinin ana motoru, Rus yapımı bir RD-180 motorudur. Yukarıda da görüldüğü gibi ABD uzun yıllardır Rus motoruna sahip bir roketle uzay programlarını başlatıyor, uydularını gönderiyor.

Rusya yapımı RD-180 roket motorlarına ilişkin Moskova ile Vaşington yönetimleri arasındaki ilk alım anlaşması 1997 yılında yapıldı, bu kapsamda yaklaşık 1 milyar dolar tutarında 101 adet roket motoru siparişi verildi.

ABD Kongresi, 2014 yılında Rusya ile ABD arasındaki iplerin gerilmesinin ardından RD-180 roket motorlarının kullanımını yasakladı, fakat ABD’nin ilerleyen birkaç yıl içerisinde kendi roket motorunu üretemeyeceğinin anlaşılması üzerine 2015 yılında bu yasak kaldırıldı.

ABD ile Rusya, aralarında son yıllarda gittikçe dozunu artıran ekonomik, siyasi ve askeri krize rağmen uzay alanında birlikte hareket edebiliyor. Ve “Biz neden Rus motoru kullanıyoruz?”, “Bu roketin motoru yerli değil” gibi sözler ABD basınında pek yükselmiyor.

Rus yapımı roket motorları ve roketler sadece ABD’de kullanılmıyor. Çin, Hindistan, Güney Kore, Kuzey Kore ve İran gibi birçok ülke Rus altyapısına bağlı roketler ya da Rus motoru ile çalışan kendi roketlerini kullanıyor.

Türkiye’de Roketsan ve Delta V gibi şirketler kendi uzay roketlerini üretmek için çaba sarf ediyor. Ülkemiz, kendi roketini üretmesi için yapılan çalışmaların yanı sıra daha hızlı yol kat edebilmesi açısından yabancı ve kendini kanıtlamış ülkelerle bu konuda anlaşmalar yapabilir.

BAE’Lİ ASTRONOTLAR EYLÜL AYINDA UZAYA GİDECEK

Ülkelerin uzay alanında tecrübe kazanma ve kendisini geliştirmesi açısından bir diğer önemli faktör de uzaya çıkan bir astronotunun olması.

Rusya’nın BAE’ye kendi astronotlarını eğitme konusunda yardım sağlayacağı niyet anlaşması, Eylül 2017’de Avustralya’daki uluslararası bir astronot kongresinde imzalandı.

Bu anlaşma kapsamında Hazza el-Mansuri ve Sultan el-Neyadi isimli BAE’li iki astronot, Rusya’nın Gagarin Uzay Eğitim Merkezi’nde eğitim görüyor. Astronotlardan biri 25 Eylül’de Uluslararası Uzay İstasyonu’na uçacak.

Türkiye de Rusya ile olan sıkı ilişkilerini kullanarak ilk astronotunu uzaya gönderip bu alanda ilk tecrübesini kazanabilir. Ardından bu konuda elde edilen bilgi birikimiyle kendi astronotlarını yetiştirebilir.

KENDİ KEŞİF UYDULARIMIZI GELİŞTİRİP GÖNDEREBİLİRİZ

4 Ekim 1957’de Dünya’nın ilk yapay uydusu Sputnik-1 ile başlayan uzay serüveni, insanoğlunun içinde barındırdığı keşfetme isteği var olduğu sürece devam edecek. İnsanoğlunun uzayı keşfetme isteği ise, uzayın kendisi gibi sonu olmayan bir serüvene benziyor.

Ülkemiz bu serüvene 2001-2003 yılları arasında Devlet Planlama Teşkilatı’ndan sağlanan destek ve teknoloji transferi yöntemiyle BİLSAT Uydusu ile başladı.

BİLSAT uydusuyla elde edilen bilgi birikimi ve deneyim ile 2011 yılında ilk yerli mikro gözlem uydumuz olan, 3 yıl ömür biçilmesine rağmen 7 yıldan fazla süredir görev yapan ve görevine halen devam eden RASAT’ın tohumları atılıyor. Ardından Göktürk-2, şimdi ise Türksat-6A ve İMECE uydusu…

Gözlem uydularımız yaklaşık Alçak Dünya Yörüngesinde (700 kilometre yükseklikten) dünyamızı gözlemlerken, haberleşme uydularımız yere eşzamanlı yörünge olan Yüksek Dünya Yörüngesinde (yaklaşık 36 bin kilometre) görevlerini icra ediyorlar.

Türkiye, gözlem ve haberleşme uydularından elde ettiği bilgi birikimi ve içinde bulunduğu teknolojik ivme sayesinde Ay yörüngesine bir uydu gönderecek motivasyona sahiptir.

Destek ve teknoloji transferleri, geliştirilen uydulardan elde edilen bilgi birikimi ve uyduların yapımında kullanılan teknik altyapı, ülkemizin Ay yörüngesine ya da derin uzaya atacağı ilk adımı kolaylaştıracak niteliktedir.

BÖYLE BİR PROJE İLE ÜLKEMİZ NE GİBİ KAZINIMLAR ELDE EDEBİLİR?

Böyle bir proje, milli teknoloji üreten bir ülke haline gelmek için başlatılan Milli Teknoloji Hamlesi seferberliğinin adeta bir mihenk taşı haline gelir.

Gençlerimize ilham vererek bilime, teknolojiye, havacılık ve uzaya olan ilgisini artırır. Halkımız arasında da heyecanla ve merakla takip edilip böylece halkımızın bilim, uzay ve teknoloji farkındalığını artırılabilir.

Projede yer alacak resmi / gayriresmî kurum, üniversiteler ve sivil mühendislerimizin uzay/uydu alanındaki tecrübelerini artırır. Türkiye Uzay Ajansı’nın ilk projesi olarak kayıtlara geçer ve ülkemizin son yıllarda uzay ve havacılığa olan desteğinin bir nişanesi olur.

Türkiye kendi haberleşme ve gözlem uydusunu üreten sayılı ülkeler arasına çoktan girmişti; bu proje ile de Ay yörüngesine ya da derin uzaya uydu gönderen sayılı ülkeler arasına girer.

GEREKLİ TEKNOLOJİMİZ VAR MI?

Ay yörüngesine gönderilecek uydunun en önemli bileşeni, uydumuzu Ay yörüngesine kadar götürmesini sağlayacak itki sistemidir.

Bu sistem, TÜBİTAK Uzay tarafından milli olarak geliştirilen ve Türksat-6A ile İMECE uydumuzda kullanılacak olan elektrikli itki sistemimiz HALE ile mümkündür.

“Elektrikli itki sistemi parçacık hızlandırıcı mantığıyla çalışır. Ksenon gazı iyonize edilir ve elektrik alanda hızlandırılıp motordan yaklaşık 15 km/sn’lik bir hızla fırlatır. Ve momentumun korunumu nedeniyle de uydu hızlanır.”

Bu milli teknoloji sayesinde uydu yavaş ama emin adımlarla hedefine ulaşacaktır.

İtki motoru dışında uyduda kullanılacak olan; yüksek çözünürlüklü elektro-optik kamera, yıldız izler, tepki tekeri, güneş algılayıcı, uçuş bilgisayarı, yönlendirilebilir antenler gibi birçok teknolojimiz milli imkanlarla geliştirilip üretilebiliyor. Bunların dışında kalacak yeni sistemleri ise yine yerli imkanlarla üretme kabiliyetine sahibiz.

FIRLATMA ARTIK ÖZEL ŞİRKETLERLE YAPILABİLİYOR

İsrailli uzay şirketi SpaceIL’in Ay’a indirmek için gönderdiği Beresheet isimli uzay aracı 22 Şubat’ta SpaceX’in Falcon 9 roketi ile ABD’nin Cape Canaveral Uzay Üssü’nden başarıyla fırlatıldı.

Türkiye’nin de yapabileceği bir ay görevi için SpaceX, Rocket Lab gibi şirketlerle anlaşma sağlanabilir.

SONUÇ

Uzay alanında önemli olan üç ana unsuru gözden geçirdik; roket, astronom ve uydu. Bu üç ana unsurda da görüldüğü üzere ülkeler uzay programlarında birbirlerine bağımlı veya iş birliği içerisinde hareket ediyor. Türkiye de ilk aşamada Amerika’yı yeniden keşfetmek yerine daha hızlı hareket edip uzay yarışındaki treni kaçırmamak adına teknoloji transferi yöntemiyle uzay alanında kendisine uygulanabilir hedefler koyabilir ve elde ettiği bilgi birikimi ile de zamanla tamamen kendisine ait sistemleri geliştirebilir.

Yazar: Gökhan Ertaş

7 – 8 Aralık 2019 açıköğetim lise (AÖL) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

7 – 8 Aralık 2019 açıköğetim lise (AÖL) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık öğretim lisesi üzerinden öğrenim gören binlerce kişi internet üzerinden AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aramaya başladı. 7-8 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olan Açık lise sınavı sonuçları için AÖL 1. Dönem sınavı soru ve cevaplarını da merak ediyor. 7 – 8 Aralık 2019 açıköğetim lise (AÖL) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?, Açık lise sınav soru ve cevapları yayınlandı mı? sorularının cevapları ve detaylar haberimizde…

AÇIK LİSE SINAVI SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınavların soru ve cevapları için araştırmalar sürüyor haberimizin devamından AÖL 1. dönem sınavı ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz…

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizde olacak. Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ve Açık Öğretim Lisesi’nin sitesinden yayınlanacak. Bu siteye erişim sağlayan öğrencinin T.C. kimlik numarası, daha önce AÖL Müdürlüğü tarafından verilen AÖL öğrenci şifresi ve güvenlik kodu soruluyor. Bu bilgiler ile açık lise öğrenci girişi ekranına giriş yapabilir ve sınav sonucunuzu öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrenci adreslerine gönderilmeyecek.

AÖL SINAV SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesi üzerinden AÖL sınavı soru ve cevaplarını yayınladığında tüm detaylarıyla haberimizin içeriğinde olacaktır.

AÖL SINAV GİRŞİ BELGESİ NASIL ALINIR?

Açık lise sınav giriş belgesi http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresi üzerinden giriş yaparak alınıyor.

AÖL SINAV GİRŞİ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL DERS GEÇME NOTU KAÇ?

AÖL ve MAÖL sınavlarında geçerli olan ve günümüzde uygulanmakta olan Açık Lise ders geçme notu 45 puandır. Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle örgün liselerde ders geçme notu 45’ten 50 puana yükseltilmiştir. Ancak bu değişiklik şu ana kadar Açık Öğretim Lisesi’nde uygulanmamıştır.

Açık Öğretim Lisesi sınavları dönem sonlarında, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün belirlediği okullarda, merkezi sistemle çoktan seçmeli test metodu kullanılarak yapılmaktadır. Açık Öğretim Lisesi Sınavlarında;

– Her dersten 20 soru sorulmaktadır ve her soru 4 seçeneklidir.
– Açık Lise sınavlarında her doğru cevabın değeri 5 puandır,
– Sınavda, 20 sorudan en az 9 soruya doğru cevap veren öğrenci 45 puan alır ve başarılı sayılır.

Açık lise sınavlarında yanlış cevaplar doğru cevapları hiç bir şekilde etkilemez (götürmez)

AÇIKÖĞRETİM LİSESİ (AÖL) NEDİR?

Açıköğretim lisesi ya da kısaca açık lise, çeşitli sebeplerle örgün öğretime devam edemeyen ya da eğitimini yarıda bırakmak durumunda kalan öğrencilerin okuduğu lisedir. Açıköğretim lisesinde eğitim süresi 4 yıl 8 dönemdir. Fakat 18 yaşından büyük öğrenciler yılda üç sınav hakkını değerlendirirse eğitimini 2,5 yılda tamamlayabilir.

Kayıt ve kayıt yenileme işlemleri online olarak yapılır. Öğrencilerin yılda iki kere kayıt yenilemesi gerekir.

Öğrenci belirtilen tarihlerde kaydını yeniler, kayıt yenileme ücretini ödedikten sonra derslerini seçer. Önceden açıklanan tarihlerde sene de iki kere sınava girer. Sınavlardan aldığı krediler toplanır. Açıköğretim Lisesinde okuyan bir öğrencinin mezun olabilmasi için:

– En az 8 dönem öğrenim görmesi,
– Toplam kredisinin asgari 192 olması,
– Dil ve anlatım dersi başta olmak üzere diğer zorunlu derslerin sınavlarında da başarı göstermesi gerekir.

Açık liseden mezun olup diploma almaya hak kazananlar, sınav sonuçlarının açıklanmasından takriben 2 ay sonra bulundukları il ve ilçelerdeki Halk Eğitim Merkezlerinden diplomalarını alır.

Türkiye’de binlerce açık öğretim lisesi öğrencisi bulunmaktadır. Açık lise mezunları da normal lise mezunları gibi YGS ve LYS’ye girerek istedikleri üniversitelerde okuyabilir. Açık liseliler, herhangi bir hak sınırlamasına maruz kalmaz.

AÖL’E KİMLER KAYIT OLABİLİR?

İlköğretim/ortaokul mezunu olanlar
Lisede iki yıl sınıf tekrarı yapan öğrenciler
Aşağıda ismi geçen liselerden ayrılanlar
Genel lise veya mesleki liseler
Anadolu öğretmen liseleri
Askeri ve polis okulları
Sağlık meslek liseleri
Anadolu güzel sanatlar liseleri
Resmi ve özel Anadolu liseleri
Sosyal bilimler liseleri
Yabancı dil ağırlıklı liseler

Açık öğretim lisesi veya mesleki açık öğretim lisesine kayıtlı olup öğrencilik durumu silik olan öğrenciler ile açık öğretim lisesi ya da mesleki açık liselerden tasdikname alan öğrenciler.

Türkiye dışına eğitim görmüş olup Türkiye’den denklik belgesi alanlar açık liseye başvurabilir. Öğrenci belirtilen tarihlerde kaydını yeniler, gerekli ücreti öder. Akabinde dersleri seçer. Önceden bildirilen tarihlerde sene de iki kere sınava girer. Sınavlardan aldığı krediler toplanır. Öğrencinin mezun olması için:

En az 8 dönem öğrenim görmesi,

Toplam kredisinin asgari 192 olması,

Dil ve anlatım dersi başta olmak üzere diğer zorunlu derslerin sınavlarında da başarı göstermesi gerekir.
Açık liseden mezun olup diploma almaya hak kazananlar, sınav sonuçlarının açıklanmasından takriben 2 ay sonra bulundukları il ve ilçelerdeki Halk Eğitim Merkezlerinden diplomalarını alır. Türkiye’de yüz binlerce açık öğretim lisesi öğrencisi bulunmaktadır. Açık lise mezunları da normal lise mezunları gibi YGS ve LYS’ye girerek istedikleri üniversitelerde okuyabilir. Açık liseliler, herhangi bir hak sınırlamasına maruz kalmaz.

AÇIK LİSE SINAVLARI 2020 NE ZAMAN?

2019-2020 AÖO- AÖL- AÖİHL- MAÖL/ 2. Dönem: 21-22 MART 2020

2019-2020 AÖO- AÖL- MAÖL/ 3. Dönem: 04-05 TEMMUZ 2019

7 Aralık 2019 AÖL açıköğretim lisesi sınavı yorumları, sınav kolay mıydı, zor muydu?

7 Aralık 2019 AÖL açıköğretim lisesi sınavının ilk oturumu 09:30’da başladı. İkinci oturum ise 14.00’te başayacak. Sınavdan çıkan adaylar, 7 Aralık 2019 AÖL açıköğretim lisesi sınavı yorumları, sınav kolay mıydı, zor muydu? sorusunu arama motorlarında sıkça aratıyorlar. İşte, 7 Aralık 2019 AÖL açıköğretim lisesi sınavı hakkında adayların sosyal medyada paylaştıkları yorumlar ve sınav hakkında detaylar…

7 ARALIK AÖL SINAVI SORU VE CEVAPLARI

7 ARALIK AÖL SINAVI SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ:

7 ARALIK AÖL SINAVI YORUMLARI. SINAV ZOR MUYDU KOLAY MIYDI?

7 Aralık 2019 AÖL açıköğretim lisesi sınavı halen devam ediyor. Sınav biter birmez sosyal medyadan gelen yorumları sizlerle buradan paylaşacağız.

7-8 ARALIK AÖL SINAVI GİRİŞ SAATLERİ

7-8 Aralık AÖL sınavı saat kaçta başlıyor? Kaçta bitiyor?

AÖL sınav saatleri 2019 ne zaman? AÖL sınavı saat kaçta başlıyor? Kaçta bitiyor? Sınav süresi ne kadar? Kaç dakika? soruları arama motorlarında sıkça araştırılmaya başlandı.

Açık Öğretim Lisesi’nin resmi internet sitesinde yayınlanan bilgilere göre; AÖL 1. dönem sınavları 7-8 Aralık 2019 tarihlerinde yapılacak.

07 Aralık 2019 Cumartesi

1. Oturum Saat 9.30

2. Oturum Saat 14.00

08 Aralık 2019 Pazar

3. Oturum Saat 09.30

 Sınav için adaylara toplam 150 dakika verilecek.

Sınav giriş yerini öğrenmek için; MEB’nin internet sitesi üzerinde, öğrenci numaranız ve şifreniz ile AÖL Bilgi Yönetim Sistemine girerek “Öğrenci Genel Bilgiler” başlığı altındaki “Sınav Giriş Belgesi” butonunu tıklamanız gerekmektedir.

AÖL SINAV GİRŞİ BELGESİ NASIL ALINIR?

Açık lise sınav giriş belgesi http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresi üzerinden giriş yaparak alınıyor.

AÖL SINAV GİRŞİ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL DERS GEÇME NOTU KAÇ?

AÖL ve MAÖL sınavlarında geçerli olan ve günümüzde uygulanmakta olan Açık Lise ders geçme notu 45 puandır. Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle örgün liselerde ders geçme notu 45’ten 50 puana yükseltilmiştir. Ancak bu değişiklik şu ana kadar Açık Öğretim Lisesi’nde uygulanmamıştır.

Açık Öğretim Lisesi sınavları dönem sonlarında, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün belirlediği okullarda, merkezi sistemle çoktan seçmeli test metodu kullanılarak yapılmaktadır. Açık Öğretim Lisesi Sınavlarında;

– Her dersten 20 soru sorulmaktadır ve her soru 4 seçeneklidir.
– Açık Lise sınavlarında her doğru cevabın değeri 5 puandır,
– Sınavda, 20 sorudan en az 9 soruya doğru cevap veren öğrenci 45 puan alır ve başarılı sayılır.

Açık lise sınavlarında yanlış cevaplar doğru cevapları hiç bir şekilde etkilemez (götürmez)

AÇIKÖĞRETİM LİSESİ (AÖL) NEDİR?

Açıköğretim lisesi ya da kısaca açık lise, çeşitli sebeplerle örgün öğretime devam edemeyen ya da eğitimini yarıda bırakmak durumunda kalan öğrencilerin okuduğu lisedir. Açıköğretim lisesinde eğitim süresi 4 yıl 8 dönemdir. Fakat 18 yaşından büyük öğrenciler yılda üç sınav hakkını değerlendirirse eğitimini 2,5 yılda tamamlayabilir.

Kayıt ve kayıt yenileme işlemleri online olarak yapılır. Öğrencilerin yılda iki kere kayıt yenilemesi gerekir.

Öğrenci belirtilen tarihlerde kaydını yeniler, kayıt yenileme ücretini ödedikten sonra derslerini seçer. Önceden açıklanan tarihlerde sene de iki kere sınava girer. Sınavlardan aldığı krediler toplanır. Açıköğretim Lisesinde okuyan bir öğrencinin mezun olabilmasi için:

– En az 8 dönem öğrenim görmesi,
– Toplam kredisinin asgari 192 olması,
– Dil ve anlatım dersi başta olmak üzere diğer zorunlu derslerin sınavlarında da başarı göstermesi gerekir.

Açık liseden mezun olup diploma almaya hak kazananlar, sınav sonuçlarının açıklanmasından takriben 2 ay sonra bulundukları il ve ilçelerdeki Halk Eğitim Merkezlerinden diplomalarını alır.

Türkiye’de binlerce açık öğretim lisesi öğrencisi bulunmaktadır. Açık lise mezunları da normal lise mezunları gibi YGS ve LYS’ye girerek istedikleri üniversitelerde okuyabilir. Açık liseliler, herhangi bir hak sınırlamasına maruz kalmaz.

AÖL’E KİMLER KAYIT OLABİLİR?

İlköğretim/ortaokul mezunu olanlar
Lisede iki yıl sınıf tekrarı yapan öğrenciler
Aşağıda ismi geçen liselerden ayrılanlar
Genel lise veya mesleki liseler
Anadolu öğretmen liseleri
Askeri ve polis okulları
Sağlık meslek liseleri
Anadolu güzel sanatlar liseleri
Resmi ve özel Anadolu liseleri
Sosyal bilimler liseleri
Yabancı dil ağırlıklı liseler

Açık öğretim lisesi veya mesleki açık öğretim lisesine kayıtlı olup öğrencilik durumu silik olan öğrenciler ile açık öğretim lisesi ya da mesleki açık liselerden tasdikname alan öğrenciler.

Türkiye dışına eğitim görmüş olup Türkiye’den denklik belgesi alanlar açık liseye başvurabilir. Öğrenci belirtilen tarihlerde kaydını yeniler, gerekli ücreti öder. Akabinde dersleri seçer. Önceden bildirilen tarihlerde sene de iki kere sınava girer. Sınavlardan aldığı krediler toplanır. Öğrencinin mezun olması için:

En az 8 dönem öğrenim görmesi,

Toplam kredisinin asgari 192 olması,

Dil ve anlatım dersi başta olmak üzere diğer zorunlu derslerin sınavlarında da başarı göstermesi gerekir.
Açık liseden mezun olup diploma almaya hak kazananlar, sınav sonuçlarının açıklanmasından takriben 2 ay sonra bulundukları il ve ilçelerdeki Halk Eğitim Merkezlerinden diplomalarını alır. Türkiye’de yüz binlerce açık öğretim lisesi öğrencisi bulunmaktadır. Açık lise mezunları da normal lise mezunları gibi YGS ve LYS’ye girerek istedikleri üniversitelerde okuyabilir. Açık liseliler, herhangi bir hak sınırlamasına maruz kalmaz.

AÇIK LİSE SINAVLARI 2020 NE ZAMAN?

2019-2020 AÖO- AÖL- AÖİHL- MAÖL/ 2. Dönem: 21-22 MART 2020

2019-2020 AÖO- AÖL- MAÖL/ 3. Dönem: 04-05 TEMMUZ 2019

7 Aralık AÖL açıköğretim lisesi sınavı soru ve cevapları – 2019

“7 Aralık AÖL açıköğretim lisesi sınavı soru ve cevapları” terimi sınava giren adaylar tarafından araştırılıyor. AÖL – Lise öğrenimini dışarıdan bitirmek isteyen öğrenciler yayınlanan sınav takvimi doğrultusunda AÖL sınavlarına katılıyorlar. Her yıl belirlenen takvim ile 18 yaş altı için 2, 18 yaş üstü için 3 dönem uygulanan açıköğretim lisesi 1. dönem sonu sınavı 7-8 Aralık 2019 tarihinde yapılacak. Açık Öğretim Lisesi Üçüncü dönem sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ve Açık Öğretim Lisesi’nin sitesinden yayınlanacak. Biz de sınırsızbilim ekibi olarak sınav sonrası çıkan soruları ve cevapları sizler için derleyeceğiz.

7 ARALIK AÖL SINAVI SORU VE CEVAPLARI

1. Oturum soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız:

2. Oturum soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız.

3. Oturum soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız.

Not: Bu soru ve cevap anahtarı 2018 yılına ait olup 7 Aralık 2019 yılının soru ve cevapları gelmeye başladıkça haberimiz güncellenecektir.

7-8 ARALIK AÖL SINAVI GİRİŞ SAATLERİ

7-8 Aralık AÖL sınavı saat kaçta başlıyor? Kaçta bitiyor?

AÖL sınav saatleri 2019 ne zaman? AÖL sınavı saat kaçta başlıyor? Kaçta bitiyor? Sınav süresi ne kadar? Kaç dakika? soruları arama motorlarında sıkça araştırılmaya başlandı.

Açık Öğretim Lisesi’nin resmi internet sitesinde yayınlanan bilgilere göre; AÖL 1. dönem sınavları 7-8 Aralık 2019 tarihlerinde yapılacak.

07 Aralık 2019 Cumartesi

1. Oturum Saat 9.30

2. Oturum Saat 14.00

08 Aralık 2019 Pazar

3. Oturum Saat 09.30

 Sınav için adaylara toplam 150 dakika verilecek.

Sınav giriş yerini öğrenmek için; MEB’nin internet sitesi üzerinde, öğrenci numaranız ve şifreniz ile AÖL Bilgi Yönetim Sistemine girerek “Öğrenci Genel Bilgiler” başlığı altındaki “Sınav Giriş Belgesi” butonunu tıklamanız gerekmektedir.

AÖL SINAV GİRŞİ BELGESİ NASIL ALINIR?

Açık lise sınav giriş belgesi http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresi üzerinden giriş yaparak alınıyor.

AÖL SINAV GİRŞİ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL DERS GEÇME NOTU KAÇ?

AÖL ve MAÖL sınavlarında geçerli olan ve günümüzde uygulanmakta olan Açık Lise ders geçme notu 45 puandır. Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle örgün liselerde ders geçme notu 45’ten 50 puana yükseltilmiştir. Ancak bu değişiklik şu ana kadar Açık Öğretim Lisesi’nde uygulanmamıştır.

Açık Öğretim Lisesi sınavları dönem sonlarında, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün belirlediği okullarda, merkezi sistemle çoktan seçmeli test metodu kullanılarak yapılmaktadır. Açık Öğretim Lisesi Sınavlarında;

– Her dersten 20 soru sorulmaktadır ve her soru 4 seçeneklidir.
– Açık Lise sınavlarında her doğru cevabın değeri 5 puandır,
– Sınavda, 20 sorudan en az 9 soruya doğru cevap veren öğrenci 45 puan alır ve başarılı sayılır.

Açık lise sınavlarında yanlış cevaplar doğru cevapları hiç bir şekilde etkilemez (götürmez)

AÇIKÖĞRETİM LİSESİ (AÖL) NEDİR?

Açıköğretim lisesi ya da kısaca açık lise, çeşitli sebeplerle örgün öğretime devam edemeyen ya da eğitimini yarıda bırakmak durumunda kalan öğrencilerin okuduğu lisedir. Açıköğretim lisesinde eğitim süresi 4 yıl 8 dönemdir. Fakat 18 yaşından büyük öğrenciler yılda üç sınav hakkını değerlendirirse eğitimini 2,5 yılda tamamlayabilir.

Kayıt ve kayıt yenileme işlemleri online olarak yapılır. Öğrencilerin yılda iki kere kayıt yenilemesi gerekir.

Öğrenci belirtilen tarihlerde kaydını yeniler, kayıt yenileme ücretini ödedikten sonra derslerini seçer. Önceden açıklanan tarihlerde sene de iki kere sınava girer. Sınavlardan aldığı krediler toplanır. Açıköğretim Lisesinde okuyan bir öğrencinin mezun olabilmasi için:

– En az 8 dönem öğrenim görmesi,
– Toplam kredisinin asgari 192 olması,
– Dil ve anlatım dersi başta olmak üzere diğer zorunlu derslerin sınavlarında da başarı göstermesi gerekir.

Açık liseden mezun olup diploma almaya hak kazananlar, sınav sonuçlarının açıklanmasından takriben 2 ay sonra bulundukları il ve ilçelerdeki Halk Eğitim Merkezlerinden diplomalarını alır.

Türkiye’de binlerce açık öğretim lisesi öğrencisi bulunmaktadır. Açık lise mezunları da normal lise mezunları gibi YGS ve LYS’ye girerek istedikleri üniversitelerde okuyabilir. Açık liseliler, herhangi bir hak sınırlamasına maruz kalmaz.

AÖL’E KİMLER KAYIT OLABİLİR?

İlköğretim/ortaokul mezunu olanlar
Lisede iki yıl sınıf tekrarı yapan öğrenciler
Aşağıda ismi geçen liselerden ayrılanlar
Genel lise veya mesleki liseler
Anadolu öğretmen liseleri
Askeri ve polis okulları
Sağlık meslek liseleri
Anadolu güzel sanatlar liseleri
Resmi ve özel Anadolu liseleri
Sosyal bilimler liseleri
Yabancı dil ağırlıklı liseler

Açık öğretim lisesi veya mesleki açık öğretim lisesine kayıtlı olup öğrencilik durumu silik olan öğrenciler ile açık öğretim lisesi ya da mesleki açık liselerden tasdikname alan öğrenciler.

Türkiye dışına eğitim görmüş olup Türkiye’den denklik belgesi alanlar açık liseye başvurabilir. Öğrenci belirtilen tarihlerde kaydını yeniler, gerekli ücreti öder. Akabinde dersleri seçer. Önceden bildirilen tarihlerde sene de iki kere sınava girer. Sınavlardan aldığı krediler toplanır. Öğrencinin mezun olması için:

En az 8 dönem öğrenim görmesi,

Toplam kredisinin asgari 192 olması,

Dil ve anlatım dersi başta olmak üzere diğer zorunlu derslerin sınavlarında da başarı göstermesi gerekir.
Açık liseden mezun olup diploma almaya hak kazananlar, sınav sonuçlarının açıklanmasından takriben 2 ay sonra bulundukları il ve ilçelerdeki Halk Eğitim Merkezlerinden diplomalarını alır. Türkiye’de yüz binlerce açık öğretim lisesi öğrencisi bulunmaktadır. Açık lise mezunları da normal lise mezunları gibi YGS ve LYS’ye girerek istedikleri üniversitelerde okuyabilir. Açık liseliler, herhangi bir hak sınırlamasına maruz kalmaz.

AÇIK LİSE SINAVLARI 2020 NE ZAMAN?

2019-2020 AÖO- AÖL- AÖİHL- MAÖL/ 2. Dönem: 21-22 MART 2020

2019-2020 AÖO- AÖL- MAÖL/ 3. Dönem: 04-05 TEMMUZ 2019

Kimlik değişimi son tarihi ne zaman? Kimlik yenileme randevu telefonu

Kimlik değişimi son tarihi ne zaman? Kimlik yenileme randevu telefonu Yeni kimlik çıkarmak için son tarih ne zaman? Kimlik yenileme ne zaman bitecek? Yeni kimlik kartı almak isteyenlerin hangi işlemleri yapması gerekiyor? Kimlik yenilemek için gerekli evraklar nelerdir? Kimlik kartlarının geçerlilik süresi ne kadar olacak? Kimlik yenileme ücretine zam gelecek mi? gibi sorular vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte bu tüm soruların cevapları ve detaylar…

İşte kimlik yenilemek için gerekli evraklar ve yapılması gereken işlemler:

YENİ KİMLİK KARTINA BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ:

KİMLİK YENİLEMEDE SON BAŞVURU TARİHİ NEDİR?

Kimliklerini henüz yenilemeyenler için son başvuru tarihi 2023 sonu son tarihtir, ayrıca aklınızda bulunması açısından belirtiyoruz ki ehliyet için de 2020’nin sonuna kadar süre bulunuyor.

YENİ KİMLİK KARTINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Kimlik kartı başvuruları, internet sitesinden, “Alo 199” çağrı merkezinden randevu alınarak veya randevusuz ilçe nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere gidilerek yapılıyor.

Nüfus müdürlüklerine gelemeyecek durumda olan yurttaşların başvuruları ise ‘Gezici Kayıt Terminalleri’ ile alınıyor.

Başvuruda nüfus müdürlüğü personelince başvuru sahibinin T.C. Kimlik Numarası sorgulanarak kimlik bilgileri ve en son aldığı nüfus cüzdanı veya kimlik kartı bilgisi kontrol edilecek.

İlk defa kimlik kartı başvurusunda nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı veya basın kartı gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belgelerden birisi ile son 6 ay içinde çekilmiş ve ICAO standartlarına uygun biyometrik bir adet fotoğraf istenecek.

Başvuru sırasında kişinin biyometrik verileri, parmak izi, parmak damar izi, el ayası damar izi olarak hem sağ hem de sol el için alınacak. Kişinin biyometrik verisinin alınamadığı durumlarda ise nedeni sisteme kaydedilecek.

On beş yaşını tamamlamış olan kişiler başvurularını şahsen yapabilecek. On beş yaşını tamamlamamış çocukların kimlik kartlarında fotoğraf yer almayacak. Ancak başvuran tarafından talep edilmesi halinde her yaş grubundaki çocukların fotoğrafı kimlik kartlarına basılabilecek.

İNTERNET RANDEVUSU HAKKINDA

 • İnternetten randevu almak için istenen bilgiler: eski kimlik numaranız, iletişim bilgileriniz, kartı teslim etmek için adresiniz, ayrıca başvurulacak nüfus müdürlüğüdür.
 • Bilgiler doğru bir şekilde girildikten sonra size uygun ve randevu bulunmayan tarih ve saat seçilerek randevu oluşturulmaktadır.
 • Randevu alınmada kimlik yenilemesi için evraklar hazırlandıktan sonra nüfus müdürlüklerine gidilip, sıra alarak da başvuru yapılabilecek.

KİMLİK YENİLEME İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

Yeni çipli kimlik kartına geçerek kimlik yenilemek isteyenler için başvuruda gerekli olacak evraklar şu şekilde:

 • Eski kimlik kartınız (Nüfus cüzdanı yerine sürücü belgesi, pasaport, avukat kimlik kartı, öğrenci kimlik kartı gibi kimlik tanımlamanızı yapmaya yarayacak resimli bir kimlik kartı da yeterli olacaktır.)
 • Kimlik belgesi yerine ayrıca muhtarlıktan düzenlenen talep belgesi de yeterli olacaktır. Bu belgede mutlaka fotoğraf bulunması gerekmektedir.
 • Biyometrik Fotoğraf: Vesikalık fotoğraf kabul edilmemektedir. 2 adet biyometrik fotoğraf yeterlidir. Ayrıca 15 yaşından küçük çocukların kimlik kartlarında fotoğraf bulunması zorunlu olmamakla birlikte, başvuranın talep etmesi halinde kimlik kartına fotoğraf ta eklenebilmektedir.
 • 22,5 TL değerli kağıt bedeli ödeme makbuzu

ÖDEME HANGİ BANKALARA YAPILACAK?

 • Akbank
 • Aktif Yatırım Bankası
 • Citibank
 • Finansbank
 • HSBC
 • Denizbank
 • Burgan Bank
 • Ziraat Bankası
 • Türkiye Finans Bankası
 • Türkiye İş Bankası
 • Vakıfbank
 • Garanti Bankası
 • Yapı Kredi Bankası
 • Ziraat Katılım Bankası
 • Albaraka Türk Katılım Bankası
 • Kuveyt Türk Katılım Bankası

YENİ KİMLİK KARTI NE ZAMAN GELİYOR?

Yeni kimlik için gerekli olan belgelerle randevunuzu aldığınız gün nüfus müdürlüğüne giderek başvuru işleminizi yaptıktan sonra nüfus dairesinde gerek görülmesi halinde parmak iziniz, parmak damar iziniz ve el ayası damar izinizin taranarak sisteme kaydedilmesi de alınabilir. Daha önceden 15 gün veya 1 ayda postayla adresinize ulaştırılan çipli yeni kimlikler, artık başvurunuzdan 1 gün veya en geç 2 gün içinde adresinize ulaşıyor.

YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Kimlik kartı ücretleri 2019 yılı için evlilik, boşanma ve yeni çipli kimlik kartına geçme işlemleri için yenileme yapılacak ise 22,50 TL’dir. Kimlik kartı kayıp olmasından dolayı yenileme işlemi için ise kayıp bedeli 45,00 TL’dir. Yeni doğan bebekler için de kimlik kartı çıkarılırken kesinlikle ücret ödenmemektedir.

KİMLİK YENİLEME ÜCRETİ 2020 YILINDA NE KADAR OLACAK?

Yeni kimlik ücretleri 2020 yılında 27.58 TL, 45 TL olan kayıp kimlik yenileme ücreti ise gelecek yıl 55.16 TL olacak.

KİMLİK KARTLARININ GEÇERLİLİK SÜRELERİ NE KADAR OLACAK?

Mevcut nüfus cüzdanlarının yerine kullanılacak polikarbon materyalden oluşan yeni kimlik kartları, 10 yıl boyunca kullanılacak.

Nüfus cüzdanlarınızı T.C. Kimlik Kartı ile değiştirmek yada herhangi bir sebeple yeni kimlik almak için randevu almadan direk Nüfus Müdürlüğüne başvuru yapabilirsiniz. Ancak söz konusu kurumlarda yaşanan yoğunluktan dolayı işlemlerinizi yapamadan geri dönme riskiniz bulunmakta olduğundan randevu almadan gitmenizi tavsiye etmiyoruz.

Kimlik randevusunu iki şekilde alabilirsiniz.

 • 1- Nüfus Müdürlüğünün resmi randevu sayfasından (Ayrıntılı bilgi için bkz. Online Kimlik Randevu İşlemi),
 • 2- ALO 199 Çağrı Merkezinden

Kimlik Randevu Numarası ALO 199

Telefon ile randevu alabilmek için Alo 199 T.C. Kimlik Kartı Randevu Alama ve Danışma Hattını arayabilirsiniz.

199 Kimlik Randevu Numarası Sürekli Meşgul Ulaşamıyorum?

Öncelikle Nüfus Müdürlüklerinde kimlik işlemlerinin yanında ehliyet ve pasaport işlemleri de yapılmaktadır. Söz konusu çağrı hattı sadece randevu işlemi için faaliyet yürütmemetkedir: Nüfus Müdürlükleri tarafından yapılan her türlü iş ve işlemler için öncelikle danışma hattıdır. 

Dolayısı ile de gün içinde hafta için aat 08:00 – 17:00 saatleri arasında bazı saatlerde yoğunluk yaşanabilmektedir. 

ALO 199 Çağrı hattını öğlen saatlerinde yada saat 17:00 ‘dan sonra aramanızı tavsiye ederiz. Bu saatlerde daha kolay ulaşılabildiğini göreceksiniz.  

ALO 199 Ücretli mi?

Bu hat normal hat şebekeleri gibi ücretlendirilmektedir. Harici artı bir ücret tarifesi söz konusu değildir. 

Kimlik Randevusu (Nüfus Randevusu) Almak Zorunda mıyım?

Hayır zorunda değilsiniz. Şuan ki uygulamada Nüfus Cüzdanı, Ehliyet ve Pasaport işlemleri randevulu olarak yerine getirilmektedir. Ancak hiçbirisi için randevu almak zorunluluğunuz yoktur. Fakat biz İstanbul, Ankara, İzmir gibi Büyükşehirde yaşayan Vatandaşlar için randevu alınmadan başvuru yapılmasını tavsiye etmiyoruz. 

NOT: Randevu almadan başvuru yapmanızı tavsiye etmiyoruz. Ancak yinede işiniz acil ise eğer sabahın çok erken saatinde giderek sıra numarası almanızı tavsiye ederiz. Çünkü öncelik randevu alan kişilere tanınmaktadır. 

NÜFUS CÜZDANI YADA KİMLİK ALMAK İÇİN NEREYE BAŞVURMALIYIM?

 • Nüfus Cüzdanını değiştirmek,
 • Kayıp-çalıntı-yıpranan kimlik belgesini yenilemek,
 • Boşanma, evlilik nedeniyle kimlik değiştirmek,
 • Yeni doğan bebeğe kimlik çıkarmak için 

Dilediğiniz Nüfus Müdürlüğüne başvuru yapabilirsiniz. Ancak randevu alarak başvuru yapacaksanız eğer, sadece randevu aldığınız Nüfus Müdürlüğüne başvuru yapmanız gerekir.  

Kimlik Yenileme ve Kimlik Çıkarma Belgeleri

Nüfus Cüzdanınızı yenilemek için (T.C. Kimlik Kartı almak için):

 • Şuan kullandığınız Nüfus Cüzdanınız yada diğer resmi kimlik belgeleriniz,
 • Harç ödeme makbuzu,
 • Biyometrik fotoğraf

Nüfus cüzdanını T.C. Kimlik Kartı ile değiştirmek dışında diğer kimlik çıkarma işlemlerinin tamamı için gerekli belgeler hakkında bilgi almak için “Yeni Kimlik Almak ve Kimlik Çıkarmak İçin Belgeler Nelerdir?” sayfasını muhakkak incelemenizi tavsiye ederiz. 

2019 Kimlik Çıkarma Ücreti Ne Kadar?

 • Nüfus Cüzdanızını  T.C. Kimlik Kartı ile değiştirmek için: 22,5O TL,
 • Evlilik, Boşanma Nedeniyle Değişimde : 22,50 TL,
 • Eskiyen, Yıpranan Kimlik Değişimi : 22,50 TL,
 • YENİ DOĞAN BEBEKLER: Ücretsiz (Ancak vaktinde yapılmayan bildiirmde 22,50 TL)
 • KAYIP- ÇALINTI : 37 tl 

Başvuru sürecinden önce kimlik harç ücretini yatırararak harç makbuzunu yanınızda hazır bulundurmak zorundasınız. (Bkz. Kimlik Ücreti Anlaşmalı Bankalar ve İnternetten Kimlik Ücreti Yatırma)  

ALO 199 ÇAĞRI HATTINDA BAŞKA HANGİ HİZMETLERİ YAPABİLİRİM?

Bu çağrı hattı sadece radnevu amaçlı kurulmamıştır. Nüfus Müdürlüklerinde yapılan her türlü iş ve işlemler hakkında bilgi edinebilirsiniz. Örneğin, Nüfus Müdürlüğüne herhangi bir işlem için başvuru yapacaksınız. Önceden bu hat üzerinden telefon araçarak ön bilgi alabilirsiniz. 

KİMLİK BAŞVURUSUNU YAPARKEN EHLİYETİNİZİ YENİLEMEYİ UNUTMAYINIZ!

Şuanki uygulamada Ehliyet ile ilgili bütün işlemler de Nüfus Müdürlüğünden yürütülmektedir. Aynı gün ehliyet randevusu alarak her iki işlemi aynı anda yerine getirebilirsiniz. Bu konu hakkında Ehliyet Yenileme Rehberi konulu yazımızı incelemenizi tavsiye ederiz.

osym.gov.tr: KPSS 2019/6: sonuçları sorgulama sayfası

osym.gov.tr: KPSS 2019/6: sonuçları sorgulama sayfası araştırılıyor. KPSS-2019/6: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

KPSS-2019/6 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınınsözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 06 Aralık 2019 tarihinde saat 15.45’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

KPSS-2019/6 Yerleştirme Sonuçları:

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek’te sunulmuştur.

KPSS-2019/6 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI 

Etiketler:

kpss önlisans tercih kılavuzu,
asdep başvuru ekranı,
benim hocam kpss kitapları,
kpss tercih robotum,
2019/1 kpss tercih robotu,
öaym,
aile ve sosyal politikalar,
osym giris,
kpss aile ve sosyal politikalar bakanlığı,
kpss 2019 2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak,
öğretmen atama,
kpss 2019/6 tercih kılavuzu,
ösym gis,
kpss lisans çıkmış sorular,
kpss coğrafya konuları,
kpss yerleştirme sonuçları,
kpss puanları,
kpss soru sayısı,
kpss yerleştirme sonuçları 2019,
kpss önlisans soru dağılımı,
kpss 2019/6,
2019/6,
ösym sonuç,
kpss lisans puan hesaplama,
ösym kpss,Rusya Uzay İstasyonu’na su ve yakıt gönderdi

Uluslararası Uzay İstasyonu’na su ve ykaıt taşıyan Rusya’nın Soyuz MS-13 uzay aracı Soyuz-2.1a taşıyıcı roketi ile fırlatıldı.

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) tarafından yapılan açıklamada, “Soyuz MS-13 uzay aracı Kazakistan’da bulunan Baykonur Uzay Üssü’nden bugün (Türkiye saati ile 12:34’te) Soyuz-2.1a taşıyıcı roketi ile başarıyla fırlatıldı. Uzay aracının taşıyıcı roketin üçüncü aşamasından ayrılması tamamlandı.” denildi.

MS-13 uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu için 650 kilogram yakıt, 420 kilogram su, 1.360 kilogram kuru yük ve 50 kilogram oksijen tankı taşıyor.

UZAY İSTASYONU’NA ULAŞMASI ÜÇ GÜN SÜRECEK

MS-13 uzay aracı üç günlük bir program çerçevesinde Uluslararası Uzay İstasyonu’na ulaşacak. Uzay aracının, 9 Aralık’ta Türkiye saati ile 13: 38’de uzay istasyonuna kenetleneceği açıklandı.

Roscosmos, uzay aracının normalde 2 günde Uluslararası Uzay İstasyonu’na kenetleneceğini ancak ABD tarafından dün fırlatılan Dragon uzay aracı ile kenetlenme aşamasının çakışması nedeniyle MS-13’ün kenetlenme saatinin yeniden planlandığını açıkladı.

TSK’nın uzaydaki gözü üçüncü yaşına girdi

5 Aralık 2016’da yörüngesine fırlatılan, TSK’nın hedef istihbaratını karşılayan keşif uydusu Göktürk-1 bugün uzayda 3. yılını tamamladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının uydu görüntü ihtiyaçlarını karşılayan Göktürk-1 çok yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri sağlayan ve bu özellikleriyle en gelişmiş sistemlere sahip keşif, gözlem uyduları arasında yer alıyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) hedef istihbaratına yönelik ihtiyacını, coğrafi kısıtlama olmaksızın dünyanın her yerinden yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsüyle karşılayan Göktürk-1, 5 Aralık 2016’da Fransız Guyanası’nda bulunan Koruou Fırlatma Merkezi’nden yörüngesine gönderilmişti.

Göktürk-1’in 5 Aralık 2016’da Fransız Guyanası’nda bulunan Koruou Fırlatma Merkezi’nden Vega roketi ile yörüngesine gönderilme anı
Göktürk-1’in fırlatılmadan önce Vega roketine yüklenme anına ait bir görüntü
Göktürk-1’in fırlatılmadan önce Vega roketine yüklenme anına ait bir görüntü
Göktürk-1’in fırlatılma anına ait bir görüntü
Göktürk-1’in fırlatılma anına ait bir görüntü

TERÖR HEDEFLERİNİ GÖKTÜRK-1 UYDUSU TESPİT EDİYOR

Göktürk-1, Hava Kuvvetleri Komutanlığının projesi olarak, TUSAŞ, ASELSAN, TÜBİTAK, Ulusal Elektroni̇k ve Kri̇ptoloji̇ Araştırma Ensti̇tüsü, ROKETSAN, TR TECNOLOGY gibi Türk ortaklarının katılımı ve Thales Alenia Space sorumluluğunda geliştirildi.

Yakıtsız olarak yaklaşık bin 70 kilogram kütleye sahip Göktürk-1, yörüngede yüksek çözünürlüklü optik kamerasıyla güneş eş zamanlı görev yapıyor.

Dünyadaki herhangi bir yerde keşif yapmak için tasarlanan 0,50 metre çözünürlüklü uydunun ömrü 7 yıl olarak öngörülüyor.

TM Dijital Haber Merkezi

Yarın okullar tatil mi Ankara 2019 – 5 aralık Ankara okullar tatil mi?

Ankara’da yarın okullar tatil mi? 5 aralık okullar tatil mi? sorularının cevapları merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada kar yağışı ile ilgili uyarılar yapıldı. Yağışların; Eskişehir ve Kütahya ile Ankara’nın güneybatı, Afyonkarahisar’ın kuzey ilçelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır.

Ankara’da okulların tatil olup olmadığı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

ANKARA VALİLİĞİNİN AÇIKLAMALARINI ANLIK OLARAK BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ:

HAVA DURUMU

Eskişehir’de havanın 3°C, çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin büyük bölümünün yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında yağmur ve sağanak, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Samsun’un doğu ilçeleri, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin kıyıları, Çanakkale, Balıkesir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli yağmur, Bursa ve Bilecik’te kuvvetli karla karışık yağmur, Eskişehir ve Kütahya ile Ankara’nın güneybatı, Afyonkarahisar’ın kuzey ilçelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzeybatı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Samsun’un doğu ilçeleri, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin kıyıları, Çanakkale, Balıkesir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli yağmur, Bursa ve Bilecik’te kuvvetli karla karışık yağmur şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Yağışların; Eskişehir ve Kütahya ile Ankara’nın güneybatı, Afyonkarahisar’ın kuzey ilçelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır.

Eskişehir’de yarın okullar tatil mi? 5 aralık okullar tatil mi?

Eskişehir’de yarın okullar tatil mi? 5 aralık okullar tatil mi? sorularının cevapları merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada kar yağışı ile ilgili uyarılar yapıldı. Yağışların; Eskişehir ve Kütahya ile Ankara’nın güneybatı, Afyonkarahisar’ın kuzey ilçelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır.

Eskişehir’de okulların tatil olup olmadığı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

ESKİŞEHİR VALİLİĞİNİN AÇIKLAMALARINI ANLIK OLARAK BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ:

ESKİŞEHİR’DE OKULLAR TATİL Mİ?

ESKİŞEHİR HAVA DURUMU

Eskişehir’de havanın 3°C, çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin büyük bölümünün yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında yağmur ve sağanak, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Samsun’un doğu ilçeleri, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin kıyıları, Çanakkale, Balıkesir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli yağmur, Bursa ve Bilecik’te kuvvetli karla karışık yağmur, Eskişehir ve Kütahya ile Ankara’nın güneybatı, Afyonkarahisar’ın kuzey ilçelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzeybatı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Samsun’un doğu ilçeleri, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin kıyıları, Çanakkale, Balıkesir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli yağmur, Bursa ve Bilecik’te kuvvetli karla karışık yağmur şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Yağışların; Eskişehir ve Kütahya ile Ankara’nın güneybatı, Afyonkarahisar’ın kuzey ilçelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır.

auzef.istanbul.edu.tr: AUZEF vize – sınav sonuçları sorgulama ekranı

auzef.istanbul.edu.tr: AUZEF vize – sınav sonuçları sorgulama ekranı ve AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? sorusu sınava giren öğrenciler tarafından arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi ilk dönem sınavları 23 Kasım ve 24 Kasım tarihleri aralığında yapıldı. AUZEF Dekanı Levent Şahin yaptığı açıklamada sonuçların 4 Aralık Çarşamba günü açıklanacağını duyurdu. İşte, İstanbul AUZEF aksis vize sonuçları 2019 sorgulama sayfası ve detaylar.

AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AUZEF SINAV SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

2019-2020 AUZEF sınav takvimine göre ara sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. İstanbul Üniversitesi tarafından yapılan açıklamaya göre “Sınav sonuçlarının ilanı için Ölçme Değerlendirme Birimimiz aralıksız mesai yapmaktadır. Bir aksilik çıkmazsa yarın (04 Aralık çarşamba günü) sonuçlarınız ilan edilecektir.” dedi. Saati ise bilinmiyor.

AUZEF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

AUZEF sonuçları, öğrenme yönetim sistemi (açıköğretim öğrencileri için https://acikogretim.istanbul.edu.tr , uzaktan öğretim öğrencileri için http://ue.istanbul.edu.tr ) üzerinden açıklanıyor. Öğrenciler, Öğrenci Otomasyon Sistemi’ne (AKSİS) giriş yaparak sol sütundaki “SINAVLARIM” sekmesini takip ederek notlarına ulaşabilecek. 

AUZEF SINAV TARİHLERİ  

AUZEF ara sınavları 23 Kasım ve 24 Kasım tarihleri aralığında yapıldı.

Güz dönemi final sınavları ise 11 Ocak ve 12 Ocak 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

SINAVLAR NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

Açık ve uzaktan öğretim programlarındaki derslerin, çoktan seçmeli test olarak merkezi usulle yapılan sınavlarının değerlendirmesinde sadece öğrenci cevap kağıtları dikkate alınır. Bir derse ait sınavlar ve diğer tüm etkinlikler 100 puan üzerinden değerlendirilir.
 
Açık ve uzaktan öğretim programlarındaki tüm derslerde, bir ders için Ham Başarı Puanı hesaplanırken yarıyıl/yıl içi etkinliklerin etkisi en fazla %40, yarıyıl/yıl sonu sınavının etkisi ise en az %60 ağırlık katsayısı alınarak ortalama puan hesaplanır.
 
Uzaktan öğretim programlarında, Ders Ham Başarı Puanı hesaplanırken derse devam ile ilgili durum, yarıyıl/yıl içi etkinlik puanına %20 ağırlık katsayısı ile etki eder. Sadece bir ara sınavın yapıldığı uzaktan öğretim programlarında yarıyıl/yıl içi etkinliklerin puanı hesaplanırken derse devam durumunun etkisi %20; ara sınavın etkisi %80’dir.
Derslerin ham başarı puanları aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Uzaktan öğretim programlarındaki derslerde; [(Derse Devam Puanı) x 0,20 + (Ara Sınav Puanı) x 0,80] x 0,40 + (Dönem Sonu Sınav Puanı) x 0,60
 
Açık öğretim programlarındaki derslerde; (Ara Sınav Puanı) x 0,40 + (Dönem Sonu Sınav Puanı) x 0,60
 
Açık öğretim programlarındaki derslerin çoktan seçmeli test yöntemi ile yapılan sınavlarında beş şıklı olarak hazırlanan her bir test için doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak test ham puanı hesaplanır.
 
Uzaktan öğretim programlarındaki derslerin çoktan seçmeli test yöntemi ile yapılan sınavlarında ders ham puanı hesaplanırken yanlış cevaplar dikkate alınmaz; her bir doğru cevap sayısı ile soru puanı çarpılarak test ham puanı oluşturulur.

UZAKTAN ÖĞRETİM NEDİR?

Uzaktan Öğretim, alışılmış geleneksel eğitim tarzından farklı olarak, kampüse gelme zorunluluğunun olmadığı, derslerin bilgisayar vasıtasıyla tamamen sanal ortamda, canlı ve interaktif olarak işlendiği, katılımcının istediği zaman bunları tekrar tekrar izleyebileceği eğitiminin adıdır.

– Öğrenci Merkezlidir.
– Fırsat eşitliği sunar.
– Fiziksel engelli öğrencilere eğitim olanağı sağlar.
– Coğrafi ve bölgesel engelleri ortadan kaldırır.
– Geleneksel eğitimden yararlanamayan kişiler için idealdir.
– Çalışan kişilerin öğrenimlerine devam edebilmesini sağlar.
– Kişinin kendi öğrenme hızında öğrenim görmesine imkan sağlar.
– Bilgiye hızlı ve kolay bir şekilde erişme imkanı sağlar.
– Yüzyüze eğitimde gereken ulaşım, barınma, konaklama, beslenme gibi ek harcamaları ortadan kaldırır.
– Öğretim elemanlarıyla etkileşimli ve dinamik bir öğrenme süreci yaşatır.
– Zaman ve mekandan bağımsız olması yönüyle öğrencilerin eğitim ortamına internet erişimi olan herhangi bir yerden 7/24 erişim olanağı sağlar.

AUZEF NEDİR?

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, öğrencilerine dünyanın neresinde olursa olsunlar internet üzerinden İstanbul Üniversitesi standartlarında öğrenim görme ve mezun olma fırsatı sunuyor. AUZEF öğrencileri, İstanbul Üniversitesinde örgün öğretimde okuyan öğrencilerin yararlandığı bütün imkânlardan faydalanabiliyor.

AUZEF 2019 BAHAR FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILDI?

AUZEF Bahar dönemi final sınavları 6-7 Temmuz 2019 tarihlerinde yapıldı.

İÜ AUZEF 2019 -AUZEF Sınavları cumartesi sabah ve öğle, pazar sabah ve öğle olmak üzere 4 oturumda gerçekleşecek. İstanbul Üniversitesi AUZEF Sınavları, Türkiye genelinde fakülte tarafından belirlenen sınav merkezlerinde yapıldı.

Sınavlar cumartesi sabah ve öğle, pazar sabah ve öğle olmak üzere 4 oturumda gerçekleştirilir. Hangi dersin hangi oturumda olacağı ölçme ve değerlendirme birimince ilgili bölümün dönem dersleri dikkate alınarak hazırlandı.. 

6-7 Temmuz 2019 tarihli İÜ AUZEF Bahar Dönemi Yarıyıl Sonu (Bitirme) Sınavı öğrencilerin tercih ettiği sınav merkezlerinde merkezi sistemle “sınavların akademik takvimde belirlenen tarih ve saatte bütün sınav merkezlerinde eş zamanlı” ve gözetimli olarak yüz yüze yapılır. Açık Öğretim Fakültelerinden birisi olan İstanbul Üniversitesi AUZEF sınavlarının tarihleri daha önce sınav takvimi olarak üniversite tarafından açıklanmıştı.