Yapılan son araştırmaya göre, dijital teknolojileri aşırı kullanan öğrencilerin çalışmalarına daha az motive oldukları ve sınavlar konusunda daha endişeli davrandıkları ortaya çıktı.

Swansea Üniversitesi ve Milano Üniversitesi’nde yapılan araştırmalar, dijital teknolojiyi aşırı kullanan öğrencilerin çalışmalarına daha az motive olduklarını ve sınavlar konusunda daha endişeli davrandıklarını gösterdi. Ayrıca bu etkinin, dijital teknoloji kullanımının artan yalnızlık duyguları ile daha da kötüleştiği bulundu.

Sağlıkla ilgili bir dizi lisans programına kayıtlı olan iki yüz seksen üniversite öğrencisi arasında yapılan araştırmada öğrenciler, dijital teknoloji kullanımları, çalışma becerileri ve motivasyonları, kaygıları ve yalnızlıkları gibi alanlarda değerlendirildiler. Çalışmada, internet bağımlılığı ile çalışma motivasyonu arasında negatif bir ilişki bulunduğu bildirildi.

Araştırmada internet bağımlılığı olduğunu bildiren öğrencilerin, öğrenimlerini verimli bir şekilde organize etmekte zorlandığı ve sınavlar konusunda daha endişeli oldukları bulundu. Çalışmada aynı zamanda internet bağımlılığının yalnızlıkla ilişkili olduğu ve bu yalnızlığın çalışmayı zorlaştırdığı da rapor edildi.

Swansea Üniversitesi’nden Profesör Phil Reed, “Bu sonuçlar, yüksek düzeyde internet bağımlılığı olan öğrencilerin, çalışmak için daha düşük motivasyon ve dolayısıyla daha düşük gerçek akademik performans açısından risk altında olabileceğini gösteriyor.” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin yaklaşık yüzde 25’inin günde dört saatten fazla internette vakit geçirdikleri, geri kalanının ise günde bir ila üç saat vakit geçirdikleri belirtildi. Öğrencilerin temel internet kullanım alanlarının yüzde 40’ını sosyal ağlar, yüzde 30’unu ise bilgi arama gibi konuların oluşturduğu açıklandı.

Milano Üniversitesi’nden Profesör Truzoli, “İnternet bağımlılığının dürtü kontrolü, planlama ve ödüllere duyarlılık gibi bir dizi yeteneği bozduğu göstermiştir. Bu alanlarda yetenek eksikliği çalışmayı daha da zorlaştırabilir.” ifadelerini kullandı.

Profesör Reed, “Akademik çevrelerimizin dijitalleşmeyi artırma yoluna devam etmeden önce, bunun gerçekten istediğimiz sonuçları getirip getirmeyeceğini düşünmek zorunda kalmalıyız. Bu strateji bazı fırsatlar sunabilir, ancak aynı zamanda riskler de içerir.” açıklamasında bulundu.

Gökhan Ertaş – TM Dijital Haber Merkezi

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here