Yapılan son araştırmalara göre soluduğumuz hava, davranışlarımızı yeni yeni anlamaya başladığımız şekilde değiştiriyor olabilir.

Gelecekte, polis ve suç önleme birimleri şehirlerindeki kirlilik düzeylerini izlemeye başlayabilir ve kaynaklarını kirliliğin belirli bir günde en yoğun olduğu bölgelere dağıtmaya başlayabilir. Bu bir bilim kurgu filminin konusu gibi gelebilir, ancak son bulgular bunun iyi bir uygulama olabileceğini gösteriyor.

Ortaya çıkan çalışmalar, hava kirliliğinin zihinsel sağlık sorunları, okulda daha düşük performans ve endişe verici derecede yüksek suç düzeyleriyle bağlantılı olduğunu gösteriyor.

Dünya nüfusunun yarısından fazlasının artık kentsel ortamlarda yaşadığı ve bu alanların çoğunun her zamankinden daha sıkışık alanlarda seyahat ettiği göz önüne alındığında, bu bulgular daha endişe vericidir. Şaşırtıcı bir şekilde, Dünya Sağlık Örgütü, 10 kişiden dokuzunun tehlikeli kirli hava seviyelerinde sık sık soluduğunu söylüyor.

2011’de London School of Economics’te bir araştırmacı olan Sefi Roth, hava kirliliğinin birçok etkisini araştırıyordu. Sağlık üzerindeki olumsuz sonuçlarından, hastaneye yatışların ve ölümlerin arttığının farkındaydı. Fakat belki de, yaşamlarımız üzerinde başka olumsuz etkiler olabileceğini düşündü.

Başlangıçta, hava kirliliğinin bilişsel performans üzerinde etkili olup olmadığına bakarak bir çalışma yaptı.

Roth ve ekibi farklı günlerde sınava giren öğrencilere baktılar ve aynı günlerde havada ne kadar kirlilik olduğunu ölçtüler. Diğer tüm değişkenler aynı kaldı. Ortalama sonuçlardaki değişimin şaşırtıcı derecede farklı olduğunu buldu. En kirli günler en kötü test puanlarıyla ilişkilidir. Hava kalitesinin en temiz olduğu günlerde öğrenciler daha iyi performans gösterdiler.

Roth, “Daha kirli olan günlerde [performans] konusunda net bir düşüş görebiliriz” diyor.

2016’da bir başka araştırma, Roth’un kirliliğin azaltılmış verimlilikle sonuçlanabileceği konusundaki ilk bulgularını destekledi.

Bu görüşler ve araştırmalar, Roth’u çalışmalarını genişletmesi gerektiğine ikna etti. Roth ekibi ile 2018’de yaptığı araştırmada, Londra’nın 600 koğuşundan iki yıllık suç verilerini analiz etti ve en kirli günlerde hem zengin hem de fakir bölgelerde daha fazla suç işlendiğini buldu.

Kirlilik bulutunun seyahat ettiği her yerde, suç artıyor

Aynı çalışmanın bir parçası olarak, zaman içindeki çok özel alanları ve zaman içindeki kirlilik seviyelerini karşılaştırdılar. Sonuçta kirli hava bulutu, rüzgârın hangi yönde estiğine bağlı olarak hareket edebilir. Bu, kentin farklı bölgelerine, rastgele, daha zengin ve daha fakir bölgelere kirlilik getirmektedir. Roth, “Bu bulutu sadece günlük olarak takip ettik ve nereye giderse gitsin suç oranı arttığını gördük” dedi.

2018’de bir başka çalışma da suçun kirlilikle olası bir bağlantısı olduğunu göstermiştir. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nün (MIT) işletme okulu, MIT Sloan’ndan Jackson Lu liderliğindeki araştırmada, 9 binden fazla şehirde neredeyse tüm ABD’yi kapsayan dokuz yıllık inceleme yaptı. Hava kirliliğinin altı ana suç kategorisini öngördüğü tespit edildi; buna katliam, tecavüz, hırsızlık, araba hırsızlığı ve saldırı da dahil.

Kirlilik oranının en yüksek olduğu şehirler aynı zamanda en yüksek suç oranlarına sahipti. Bu başka bir korelasyon çalışmasıydı, ancak nüfus, istihdam düzeyleri, yaş ve cinsiyet gibi faktörleri açıkladı ve kirlilik hala artan suç düzeylerinin ana belirleyicisi oldu.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here